820 (429) 2007-09-14 - 2007-09-20

Szkolenia w Pomorskim Miasteczku Zawodów

Oto szkolenia realizowane przez Fundację Gospodarczą w Gdyni w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów:
- Podstawy edytora tekstu Word, 18-19.09.br w godz. 9.00- 13.00,
- Podstawy korzystania z poczty elektronicznej, 17.09 br.,
- Doradztwo biznesowe, (osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt),
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej), osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt,
- Badanie predyspozycji zawodowych, (osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt),
- Wprowadzanie do bazy INFOKONTAKT i promocja firmy w kwartalniku przedsiębiorców InfoCourier, od poniedziałku do piątku.
Wszystkie szkolenia są bezpłatne.
Zgłoszenia pod nr tel. (058) 622 60 52, 622 60 17, 622 95 43, lub osobiście:Pomorskie Miasteczko Zawodów, Gdynia, ul. Olimpijska 2, pokój 101,102 i 103 (I piętro). Dodatkowe informacje: www.fungo.com.pl.