822 (431) 2007-09-28 - 2007-10-04

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne w ramach realizacji programu „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy" 29.09.2007 do Przedszkoli nr 29 (Obłuże) i 44 ( Karwiny) w godz. 9.00-14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.