822 (431) 2007-09-28 - 2007-10-04

Roboty drogowe

Urząd Miasta informuje o planowanym,w terminie 27.09-03.10.2007r., zamknięciu jednego pasa ulicy Morskiej w kierunku Gdyni w rejonie skrzyżowania z Trasą Kwiatkowskiego. Przewężenie ulicy Morskiej niezbędne jest celem wykonania robót drogowych związanych z budową zjazdu z Trasy Kwiatkowskiego.
Przepraszamy za utrudnienia komunikacyjne.
***
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w terminie 15.09.2007-26.10.2007r. prowadzony jest remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Morskiej na odcinku 430 m od skrzyżowania z ul.Chylońską, kier. Rumia.
Roboty prowadzone będą przy połówkowym zajęciu jezdni tj.:
17.09.2007r-10.10.2007r.- zajęty prawy pas ruchu kierunek Rumia
17.10.2007-26.10.2007r.- zajęty lewy pas ruchu kierunek Rumia
Wszystkich użytkowników dróg przepraszamy i prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu drogowego oraz zachowanie szczególnej ostrożności.