822 (431) 2007-09-28 - 2007-10-04

Śródmieście Gdyni - w rejestrze zabytków!

Szanowni Państwo!

Pragnę zachęcić Państwa do odkrywania walorów modernistycznej architektury Gdyni, dzięki której nasze miasto ma wyjątkowy styl i wdzięk i co ważne - wygodnie, w harmonii z naturą i funkcjonalnie - mieszka się w nim, pracuje i wypoczywa.
Dla urbanistów i architektów okresu międzywojennego Gdynia była wyzwaniem. To właśnie w naszym mieście zastosowane zostały przez nich najnowsze wówczas technologie budownictwa i najbardziej charakterystyczne tendencje w architekturze europejskiej.
Jest zasługą znakomitych projektantów i światłych inwestorów, że w ciągu zaledwie kilkunastu lat okresu międzywojennego rybacką wieś przekształcili w piękne i wielkie nowoczesne miasto, zachwycające wówczas i dziś szlachetną prostotą, jakością zastosowanych materiałów i elegancją - kamienic, gmachów użyteczności publicznej, a także budynków przemysłowych.
Choć wybuch II wojny światowej dramatycznie przerwał dzieło rozbudowy Gdyni, to pozostało wspaniałe dziedzictwo, które jest dziś i będzie zapewne dla przyszłych pokoleń projektantów i inwestorów wzorem.
Miejmy tego świadomość i bądźmy z tego dziedzictwa dumni.

Prezydent Gdyni

Wojciech Szczurek

21 września br. decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków układ urbanistyczny Śródmieścia Gdyni trafił do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Wpisano następujący zabytek: historyczny układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni utworzony przez sieć ulic, układ parcelacyjny i zabudowę określony trzema głównymi fazami osadniczymi:
·wiejską - obejmującą zespół dawnego siedliska rybacko-wiejskiego czytelny w ciągu ul. Portowej, Starowiejskiej wraz z Placem Kaszubskim, Placem Konstytucji i fragmentem ul. Wójta Radtkego.
·letniskową - zachowaną w obrębie Skweru Kościuszki i ul. 10 Lutego
·miejską - z częścią reprezentacyjną otwartą na morze, wyznaczoną główną osią na przedłużeniu ul. 10 Lutego, przez Skwer Kościuszki i al. Jana Pawła II oraz z częścią mieszkalno-handlową obejmującą ul. Świętojańską, Starowiejską, Portową, 10 Lutego, Skwer Kościuszki i Plac Kaszubski.
Dr inż. arch. Marek Stępa - wiceprezydent Gdyni, nie ukrywa radości, że udało się - na wniosek Prezydenta Gdyni, wpisać ten obszar do rejestru zabytków. Ten komunikat powinien trafić do jak najszerszej opinii publicznej, gdyż dotychczas jej odczucia nie są w pełni zgodne ze zdaniem specjalistów, którzy od dawna zwracali uwagę na wysokie walory zabytkowe tego obszaru.
Jak powiedziała dr Maria Sołtysik z Politechniki Gdańskiej - Gdynia po raz pierwszy zaznacza swoją obecność na mapie zabytkowej Polski. Zwraca też uwagę, że wyznacznikiem statusu zabytku nie jest czas, lecz fakt, że to obiekt wartościowy kulturowo, unikalne świadectwo epoki.
***
Decyzja wojewody zapadła tydzień przed międzynarodową konferencją naukową pt.: „Modernizm w Europie. Modernizm w Gdyni", która odbywa się w dniach 27- 28 września - oczywiście w naszym mieście!
W programie konferencji przewidziano dwa główne bloki tematyczne:
1. Wzorce i ikony modernizmu lat międzywojennych w architekturze i urbanistyce
2. Ochrona architektury modernistycznej - teoria i praktyka.
Obrady toczą się w Domu Rzemiosła przy ul. 10 Lutego 33. Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych tematyką.
Na konferencję zaproszono znamienitych gości, m.in. z Niemiec, Łotwy, Białorusi i Słowacji. Są też przedstawiciele prestiżowej fundacji DOCOMOMO International, która zajmuje się dokumentowaniem i pomocą w konserwacji budynków modernistycznych na całym świcie. Przy okazji tego spotkania profesjonalistów przewidziane są dwie wędrówki tematyczne dla mieszkańców pod hasłem: „Spotkania z gdyńskim modernizmem". Zorganizowane przez Urząd Miasta Gdyni oraz Miejską Informację Turystyczną i gdyńskich przewodników turystycznych, odbędą się w sobotę 29 września 2007 r.
Każdy z uczestników wycieczki otrzyma specjalnie wydany informator o modernistycznych zabytkach Gdyni. Do 25 bm. przyjmowaliśmy zgłoszenia uczestnictwa w wycieczkach. Weźmie w nich udział ponad 70 osób.
Uwaga! W planach są kolejne spacery tropem gdyńskich zabytków, o czym będziemy informować w stosownym czasie.
A ponadto Gdynia modernistyczna zaprezentuje się - zwłaszcza młodym - internautom, gdy niebawem na stronie www.wp.pl pojawi się krótki film - wirtualny spacer po mieście - innym niż je znają na codzień ...