822 (431) 2007-09-28 - 2007-10-04

Super - lekcje w Akwarium Gdyńskim

Akwarium Gdyńskie, które wchodzi w skład Morskiego Instytutu Rybackiego - najstarszej placówki badań morza w Polsce - jest coraz atrakcyjniejszym miejscem dla turystów i dla kształcącej się młodzieży. Zapewne niewiele osób wie, że Akwarium Gdyńskie od 2005 r. ma status Ogrodu Zoologicznego...
Od 24 września br. kompleks pomieszczeń edukacyjnych Akwarium Gdyńskiego wzbogacił się o trzy nowe pomieszczenia: Salę Przedszkolną, Eksperymentalną Pracownię Wody oraz Multimedialną Salę Ekologii Morza. Dzięki realizowanym od kilku lat inwestycjom (ich wartość przekracza 1 milion zł). Akwarium Gdyńskie liczy teraz pięć pomieszczeń, wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i laboratoryjny oraz pomoce dydaktyczne dla najmłodszych, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. W salach tych dzięki dotacjom samorządów Gdyni i Sopotu odbywają się bardzo atrakcyjne lekcje biologii, fizyki i chemii.
W nowych pomieszczeniach edukacyjnych realizowanych będzie ponad 30 tematów zajęć z zakresu ekologii morza i ochrony środowiska. Wśród nich znajdą się zajęcia laboratoryjne, projekcje filmowe, prezentacje multimedialne oraz zajęcia warsztatowe. Uczestnicy zajęć poznają faunę i florę Morza Bałtyckiego, ekosystemy rafy koralowej, Antarktyki i Arktyki, sposoby rozmanażania zwierząt morskich, wykonując doświadczenia chemiczne i biologiczne. Przypomnijmy, że w czerwcu br. udostępniona została publiczności tzw. Sala Mokra, w której w specjalnych basenach można dotykać pływających żywych zwierząt.
Uczestnicy zajęć edukacyjnych w Akwarium Gdyńskim biorą udział również w rejsach statkami badawczymi. Ich przywilejem jest także możliwość oglądania rekinów i potężnego żółwia, w basenach niedostępnych dla szerokiej publiczności.
Z zajęć edukacyjnych korzysta gdyńska i sopocka młodzież, dzięki dotacjom obu samorządów. I tak w 2006 r. skorzystało z nich 16 tys. dzieci i młodzieży, i tyle samo już od stycznia 2007 r. do dziś.
W zajęciach takich mogą brać udział wszyscy, po opłaceniu 50 zł za grupę.
Więcej informacji: Agnieszka Gajowniczek, dział Koordynacji i Promocji Badań MIR w Gdyni - tel. (058) 73 56 268, email:agajowniczek@mir.gdynia.pl
Ponadto serwis Akwarium Gdyńskiego: http://www.akwarium.gdynia.pl/