825 (434) 2007-10-19 - 2007-10-25

Informacje turystyczne

Pomorskie Centrum Pilotażu i Przewodnictwa w Gdyni zaprasza wszystkich chętnych na kurs na przewodnika turystycznego po Trojmieście. Kurs trwa od października 07 do czerwca 08). Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz.18.00-20.30 w Gdyni. Dodatkowe informacje: tel. (058) 690 14 09, tel.kom. 0504 647 909, kursy@pcpp.gd.pl, www.pcpp.gd.pl
***
PTTK Oddział Morski W Gdyni zaprasza na następujące wycieczki: Góry Świętokrzyskie w terminie 9-12.11.2007r. oraz Toruń w terminie 13.10.2007r.
Siedziba Oddziału: 3 Maja 27, tel. (058) 621 77 51.
***
Klub Krajoznawców „IK" przy OM PTTK i I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni zapraszają na Jubileuszowy XX Złaz Turystyczny im. Ireny Marii Wrzosek w dniu 27 października 2007 r. z metą w Gdyni Orłowie,ul.Folwarczna 2,siedzibie I ALO.
Celem Złazu jest uczczenie pamięci Ireny Marii Wrzosek, wybitnego nauczyciela geografii i animatora turystyki w Gdyni w 20-tą rocznicę śmierci.
Przewidziano 3 trasy piesze, przebiegające przez rez. przyrody „Kępa Redłowska" i Trójmiejski Park Krajobrazowy.
Trasa nr 1. Zbiórka: Gdynia,ul. Świętojańska - Katolicka Szkoła Podstawowa przy parafii NMP KP o godz. 10.00.Trasa: Gdynia, ul. Armii Krajowej - Bulwar Nadmorski - rez.przyrody „Kępa Redłowska"- ul. Orłowska-ul.Inżynierska - ul. Folwarczna, km 7
Trasa nr 2 -Zbiórka:Gdynia SKM Wzgórze Św.Maksymiliana (tunel) o godz.10.00. Trasa: Gdynia ,ul. Kielecka - szlak czarny - Witomino - Orłowo- ul. Sieradzka - ul. Wrocławska - ul. Folwarczna, km 10
Trasa nr 3. Zbiórka: Sopot ,SKM Kamienny Potok (peron) o godz.11.00. Trasa:Sopot SKM Kamienny Potok-Kolibki - Orłowo - ul. Folwarczna, km 6. Meta Złazu: I ALO w Gdyni,ul.Folwarczna 2
Przyjmowanie drużyn na mecie w godz. 12.00 - 13.00. Konkursy krajoznawczo-przyrodnicze o Gdyni i Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, prezentacja I ALO i patronki Złazu na mecie. Zakończenie Złazu o godz.14.00

  • ikonaOpublikowano: 18.10.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona