825 (434) 2007-10-19 - 2007-10-25

Planeta Twórczość

Stowarzyszenie A Kuku Sztuka zaprasza na warsztaty poetyckie pod nazwą Planeta Twórczość. Warsztaty odbywać się będą w Gdyni, w III LO przy ul. Legionów 27. W programie warsztatów m.in. wykłady o współczesnej poezji, poznawanie warsztatu poetyckiego, spotkania z uznanymi poetami i prozaikami, publikacja najlepszych utworów powstałych w trakcie warsztatów w dwumiesięczniku literackim „Topos".
Warsztaty poprowadzą: Krzysztof Kuczkowski - poeta, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Topos", Tadeusz Dąbrowski - poeta, oraz Mariusz Więcek - poeta, laureat wielu nagród.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do 19 października br. do godz. 20.00 na adres: planetatworczość@wp.pl dwóch lub trzech własnych tekstów poetyckich wraz z krótką informacją o sobie i swoich zainteresowaniach.
W sumie odbędzie się 8 spotkań: 20, 21, 27, 28 października oraz 3, 4, 10, 17 listopada. Koszt ośmiotygodniowych warsztatów dla jednego uczestnika wynosi 160 zł.
Więcej informacji na stronach: www.akukusztuka.eu, www.topos.iq.pl

  • ikonaOpublikowano: 18.10.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona