827 (436) 2007-11-09 - 2007-11-15

Rady dzielnic informują

Radni Rady Dzielnicy Redłowo pełnią dyżury w Biurze Rady Dzielnicy w SSP nr 34 przy ul. Cylkowskiego 34 w godz. 17.00-18.00: 15.11.radny Włodzimierz Walczykowski (komisja Gospodarki Komunalnej oraz komisja Bezpieczeństwa Sportu); 22.11 - radny Ryszard Dziedzinkiewicz (przewodniczący kom. Gospodarki Komunalnej)
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja tel.: (058) 624 66 87 zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. Narcyzowej 1/2 we wtorki w godz.11.00 - 18.00 i środy w godz. 9.00 - 16.00. We wtorki w godz. od 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni i tak: 12.11. Jarosława Pawlak, 20.11. Anna Sadowska, 27.11. Grzegorz Sadowski. Ponadto w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Dyżury radnych dzielnicy oraz funkcjonariuszy służb porządkowych z rejonu Dzielnicy Pogórze pełnione są w każdą środę w godz. 18.00 - 19.00 w siedzibie rady: ul. Steyera 2 (Przedszkole Nr 49). Radny Andrzej Wojewoda zaprasza na swój dyżur 14 i 21.11 br. wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby przedstawić swoje prośby i wnioski dotyczące spraw dzielnicy, w tym problemy związane ze zbliżającym się okresem zimowym.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w SP nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00- 18.00, tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 14.11. - Cezariusz Stolarczyk, 21.11. - Lucyna Winiecka, 28.11. - Bożena Witecka. W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00. Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz.15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Chylonia tel:(058) 663 63 18 zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. Morskiej 192 (budynek SP Nr 10) na dyżury radnych w środy w godz. 17.00-18.00: 14.11.-Nathalie Mikulska, 21.11.- Barbara Łończuk, 28.11.- Bartosz Walencik. Radny miasta Marcin Horała dyżurować będzie 14.11. w godz. 17.00 - 18.00, a funkcjonariusze Straży Miejskiej 21.11. w godz. 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8, SP nr 33, nr tel. (058) 6253295 w godz. 17.00-18.00 w poniedziałki na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki na dyżury radnej Miasta Beaty Łęgowskiej i członków Zarządu Dzielnicy: 12.11.- Mateusz Łęgowski, 19.11. - Piotr Gałuszka, 26.11- Danuta Krygier, 3.12 - Paweł Laskowski, 10.12 - Zbigniew Lehmann, 17.12- Barbara Maćkowska.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO, w każdy czwartek m-ca w godz. 17.00-18.00. Oto harmonogram: 15.11-Irena Koszucka, 22.11.-Arkadiusz Radzimowski, 29.11-Artur Beń. W pierwszy wtorek m-ca w godz. 15.30-16.30 dyżur pełni radny miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godzinach 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej. Informujemy, że od listopada nastąpi korekta godzin pracy Biura RD. Biuro będzie czynne w pon. od 8.00 do 12.00, wt. od 13.00 do 17.00 i śr. od 8.00 do 14.00.
***
Klub Integracyjny „Wzgórze" przy RD Wzgórza Św. Maksymiliana informuje mieszkańców dzielnicy, że w DDPS przy ul. Gen. Maczka odbywają się spotkania z muzyką. Na wspólne śpiewanie zaprasza radna Kazimiera Zaremba w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godz. 16.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w SP Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 8.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Telefon: (058) 664 92 75. W czwartki w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury.W ostatni czwartek m-ca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza na dyżury radnych w czwartki w godz.17.00 -19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w SP nr 21 tel. (058) 661 90 68. I tak: 15.11.-Marceli Grzelak, 22.11.- Urszula Pronobis, 29.11.-Beata Leng-Garbacz.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w czwartki w godz. 17.00 - 18.00. I tak: 15.11 - Lech Woltersdorf, 22.11 - Michał Taube, 29.11 - Ewa Kusio. W każdy drugi czwartek m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w środę w godz.17.00-18.00 na dyżury radnych dzielnicy, w biurze RD przy ul.Czeremchowej 1 p. nr 39, tel.(058)664 56 21. I tak: 14.11 - Maria Dombrowska, 21.11 - Beata Kalinowska, 28.11 - Anna Kamińska.Ponadto w pierwszą środę m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w drugą środę m-ca radny miasta Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Zespole Szkól nr 15 w Gdyni Chwarznie przy ul.Jowisza 60, czynne od wtorku do czwartku w godz. od 15.30 do 20.00 dyżury radnych dzielnicy w każdą środę od 17.00 do 18.00: 14.11- Małgorzata Łoś, 21.11 - Ireneusz Dojas, 28.11.- Leszek Wicikowski, 5.12- Krzysztof Kieszek, 12.12.- Bartosz Górny, 19.12.- Piotr Wojtachnio.
W I i II środę miesiąca od 17.00 do 18.00 dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek.

  • ikonaOpublikowano: 08.11.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona