828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku od 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkola Samorządowego nr 27 w dniu 17.11 2007 w godz. 9.00 - 14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia. Zapraszamy !!!