828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Podziel się harcerskimi wspomnieniami!

W 2010 roku obchodzić będziemy 100. rocznicę powstania ruchu harcerskiego na ziemiach polskich i 80. rocznicę powstania harcerstwa w Gdyni.
Aby uczcić obie te rocznice Stowarzyszenie „Czarna Czwórka", zrzeszające byłych członków Gdyńskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego, pragnie zachęcić gdyńskie harcerki i gdyńskich harcerzy - od najstarszych do najmłodszych - do spisania swoich wspomnień i opublikowania ich w książce pod roboczym tytułem: „Wspomnienia gdyńskich harcerzy" (1928-2010).
Zebraniem i przygotowaniem do druku nadesłanych wspomnień zajmie się Komitet Redakcyjny, działający pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.
Tworzą go zaś Joanna Ryba, Dariusz Małszycki, Eugeniusz Stanek, Marek Twardowski, Karol Kieszek i Maciej Szafrański.
Apelujemy do Druhen i Druhów, o spisanie własnych przeżyć i wrażeń z lat harcerskich spędzonych w gdyńskich drużynach, z okresu przynależności do gdyńskich drużyn, poszerzone o okresy poprzedzające i następujące po okresie gdyńskim, o zastępowych, drużynowych, a także o interesujących postaciach z władz harcerskich lub o osobach z harcerstwem związanych, o podzielenie się swymi refleksjami na temat wpływu, jaki harcerstwo wywarło na Wasze dalsze życie, o opisanie zabawnych epizodów z życia harcerskiego lub najsilniejszych harcerskich przeżyć, o podzielenie się opowieściami z przeżytych biwaków i obozów.
Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronach internetowych: www.czarna4.netg.pl, www.gdynia.pl lub kontaktując się z Komitetem Redakcyjnym pod nr telefonu 506 117 351.