828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Spotkania podróżników - jak spełnić marzenia?

Prezydent Gdyni spełnia marzenia podróżników!
Trzeba być młodym globtroterem, mieć marzenia i wygrać w konkursie o Nagrodę im. Andrzeja Zawady, który odbędzie się w trakcie X Ogólnopolskich Spotkań Podróżnik, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni oraz Finału Konkursu Kolosy! Proste, prawda?
Uzupełnijmy, że Spotkania te odbędą się w dniach 6-8.03.2008 r. w Gdyni, tradycyjnie już - w Centrum Gemini i kinie Silver Screen.
Nagroda im. Andrzeja Zawady przyznawana jest od 2002 r. Ma ona umożliwić młodym podróżnikom spełnienie ambitnych podróżniczo-eksploracyjnych celów.
Nagroda, to oprócz dyplomu, ufundowany przez Prezydenta Miasta Gdyni grant podróżniczy w wysokości 10 000 zł - na zorganizowanie wyprawy!
Laureata, który nie ukończył jeszcze 27 lat wybierze Kapituła spośród zaproszonych do Gdyni podróżników, alpinistów, żeglarzy i grotołazów.
Liczyć się będzie dotychczasowy dorobek oraz oryginalność i jakość projektu, na który laureat zobowiązuje się przeznaczyć grant. (Dopuszcza się możliwość zgłoszenie grupowego w przypadku gdy średnia wieku nie przekracza 27 lat).
Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Spotkań ilustrowanej prelekcji, o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 stycznia 2008 roku - pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia oraz kopię pocztą elektroniczną na adres: kapitula@kolosy.pl
Formularz oraz regulamin do pobrania - w Urzędzie Miasta Gdyni ul. Legionów 130 pok. 8 lub www.gdynia.pl.
Dodatkowe informacje - (058) 620 22 07, e-mail: turystyka@gdynia.pl