828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Warsztaty organizacji pozarządowych

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na warsztaty na temat: „Pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert".
Oferta Centrum skierowana jest do organizacji pozarządowych mających siedzibę w Gdyni lub działających na rzecz mieszkańców Gdyni, w tym także organizacji w trakcie rejestracji.
Warsztaty prowadzone są przez pracowników GCOP od ponad dwóch lat, a najbliższe odbędą się 23 listopada (piątek) w godzinach od 16.30 do 19.30 w siedzibie Centrum przy ulicy 3 Maja 27/31.
Udział jest nieodpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy jedynie o wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.gdynia.pl i w GCOP tel/fax. (058) 621 80 98.
Zachęcamy Państwa do udziału w warsztatach z niżej wymienionych powodów:
- wydatki samorządu gdyńskiego na zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym systematycznie rosną, w 2006 roku przekroczyły one kwotę 18 milionów złotych,
- przyjęty został harmonogram otwartych konkursów ofert na rok 2008,
- spotkanie będzie również okazją do nawiązania współpracy z GCOP, a także wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w Gdyni.
Z naszej oferty skorzystało do tej pory ponad 310 osób działających na rzecz gdyńskich organizacji.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach.