828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Wykład o ADHD

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" zaprasza 28.11.2007r. o godz.18.00, do siedziby Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31, na spotkanie z dr Małgorzatą Dąbrowską-Kaczorek z Centrum Terapii i Diagnozy n.t. „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i zaburzenia współwystępujące"