828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Wystawy

Od 16 listopada do 20 grudnia b.r. w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - Gdynia, ul. 3 Maja 27/31 prezentowana będzie wystawa p.t. „W pracowni i w plenerze". Autorami prac są członkowie gdyńskiego Stowarzyszenia „Aktywni dla Zdrowia" - uczestnicy zajęć plastycznych (w ramach arteterapii). Prace przedstawiające pejzaż oraz martwą naturę wykonane zostały różnymi technikami. Uczestnicy warsztatów pracowali pod kierunkiem Jacentego Lubowieckiego.
Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 20.00.
***
W Galerii Ratusz, al. Marsz. Piłsudskiego 52/53 do 30.11. trwa wystawa najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej z Wydziału Architektury PG przyznawana jest od 2001 roku. Członkowie Kapituły każdego roku wybierają najlepsze, spośród prac zgłoszonych na wiosek Dziekana Wydziału Architektury PG. Oceniana jest ich estetyka i funkcjonalność, umiejętne wpisanie w krajobraz miasta, a także inwencja twórcza samych autorów.
W tym roku najwyższą ocenę i uznanie jurorów zyskały następujące prace:
•Krzysztof Kulawczuk, tytuł: „Muzeum Tradycji Żeglarskich", promotor: dr arch. Bazyli Domsta,
•Arkadiusz Woźniakowski, tytuł: „Miejska Biblioteka Publiczna", promotor: dr arch. Małgorzata Skrzypek-Łachcińska,
•Tomasz Pater, tytuł „Węzeł integracyjny Gdynia Główna", promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska,
•Patrycja Przytarska, tytuł „Miejski Ośrodek Badań Twórczych", promotor: dr arch. Krystyna Pokrzywnicka,
•Wojciech Augustyniak, tytuł „Gdynia Śródmieście", promotor:dr arch. Ewa Brach.