830 (439) 2007-11-30 - 2007-12-06

Indywidualne ścieżki kariery

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do udziału w dziesięciodniowych warsztatach organizowanych w ramach projektu „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych". Warsztaty poświęcone są doskonaleniu umiejętności społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych. W trakcie warsztatów zapewniamy: konsultacje z doradcą zawodowym (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pisanie dokumentów aplikacyjnych), zajęcia z autoprezentacji, trening asertywności, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo psychologiczne. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewniony również ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
Projekt realizowany jest przez Caritas Polska we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Europejskim Funduszem Społecznym. Szczegółowe informacje: (058) 555 19 00, (Sopot , al. Niepodległości 632, adres e-mail: sopot@188.caritas.pl).