830 (439) 2007-11-30 - 2007-12-06

Konkurs - Gdynia tradycyjnie nowoczesna

Prezydent Miasta Gdyni ogłosił kolejną edycję konkursu - „Gdynia tradycyjnie nowoczesna" dla profesjonalistów i amatorów. Celem Konkursu jest promocja i prezentacja dokonań wszystkich zainteresowanych fotografów, zarówno tych bardzo znanych jak i dopiero rozpoczynających swą przygodę z aparatem fotograficznym.
Bardzo ważnym warunkiem konkursu jest wykonanie fotografii w latach 2006 i 2007. W ten sposób chcemy ukazać przemiany społeczne i rozwój Gdyni, jakie dokonują się na naszych oczach. Z każdym kolejnym jubileuszem na 5-lecie konkursu, zebrane nagrodzone i wyróżnione fotografie z dotychczasowych edycji konkursu, zostaną opublikowane w formie katalogu - „Pamiętnik fotograficzny Gdyni", który ukaże przemiany i rozwój Naszego Miasta.
Łączna pula nagród tegorocznej edycji konkursu wynosi 10 000 zł. Nagrody przyznane zostaną przez Jury Konkursu w składzie: Joanna Zastróżna, Dagmara Płaza-Opacka, Maciej Kosycarz, Witold Węgrzyn, Jerzy Zając.
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską). Fotografie należy wysłać na adres: Urząd Miasta Gdyni - Biuro Prezydenta, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia, z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „Gdynia - tradycyjnie nowoczesna". Ocena prac przez Kapitułę Konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2008 roku.
W zeszłym roku na konkurs wpłynęło 461 prac zgłoszonych przez 113 autorów z Polski i ze świata.