831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Aktywni niepełnosprawni

 W związku z zamiarem uruchomienia na terenie Gdyni Zakładu Aktywności Zawodowej Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk” Gdynia, ul. Maciejewicza 11 zwraca się z prośbą o kontakt osób niepełnosprawnych intelektualnie ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich rodziców zamierzających podjąć zatrudnienie.

Szczegółowe informacje i kontakt pod numerem telefonicznym: (058) 782 76 09, (058) 782 76 10.