831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Dla turystów

Klub Krajoznawców „IK” OM PTTK w Gdyni zaprasza na spotkanie z Mikołajem 7 grudnia 2007 r. (piątek) o godzinie 17.00 do Klubu Turysty PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w Gdyni,ul. 3 Maja 27.
W programie spotkania:
- Rok Conrada – Korzeniowskiego
- 7 rocznica odejścia wybitnego krajoznawcy Romana Klima
- podsumowanie działalności za rok 2007
- wystąpienie Mikołaja (prezenty 5 zł)
- spotkanie z pisarzami gdyńskimi R.Rossem i Zb.Jabłońskim
***
OM/PTTK i MKT „Watra” organizują w dniach 23 - 28.01.2008r. atrakcyjną wycieczkę Kraków - Rabka - Zakopane. Zapisy uczestników i wpłata zaliczki do 21.12.2007r.Tel. (058) 621 77 51.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni ogłasza zapisy na kuligi na Kaszubach. Zapisane osoby będą informowane telefoniczne o najbliższych terminach wyjazdu na kulig. Zapisy w siedzbie Oddziału przy ul. 3 Maja 27 lub tel. (058) 621 77 51.
***
12.12. (środa) br. w godz. 15.00 do 17.00 w siedzbie OM/PTTK odbędzie się szkolenie opiekunów i prezesów SKKT ze szkół gimnazjalnych i średnich.
***
OM/PTTK przyjmuje zapisy na kurs wychowawców kolonijnych. Kurs odbędzie się w dwóch terminach- grudzień br.i w okresie ferii zimowych. Zgłoszenia tel. (058) 621 77 51.
***
OM/PTTK Gdynia kontynuuje nabór na pilotów wycieczek. Zebranie organizacyjne 8.12 o godz.11.00 w siedzibie oddziału. Zgłoszenia przyjmujemy tel. (058) 621 77 51.
***
Komisja Opieki Nad Zabytkami - Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie programowe w dniu 10.12 br. o godz. 16.30 do siedziby Oddziału ul. 3 Maja 27