833 (442) 2007-12-21 - 2008-01-03

Zapraszamy ptaki do Gdyni - po raz X

Gmina Gdynia, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP i Liga Ochrony Przyrody LOP ogłaszają, już po raz dziesiąty, konkurs na wykonanie karmników i budek lęgowych pod hasłem „Zapraszamy ptaki do Gdyni".
Dotychczas w kolejnych edycjach wzięło udział około 1000 uczestników.
Głównym celem konkursu jest lepsze poznanie gatunków ptaków żyjących w mieście oraz włączenie młodzieży w działania na rzecz ochrony przyrody. Budki lęgowe są też uzupełnieniem miejsc lęgowych dla ptaków - dziuplaków, którym wycinanie starych drzew ogranicza możliwości zakładania gniazd. Wieszane na kasztanowcach mają zachęcić sympatyczne i dobrze u nas znane sikorki do walki z owadzim szkodnikiem - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników ptaków, głównie jednak do uczniów gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów. Obejmuje dwie kategorie: karmniki i budki lęgowe (do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę).
Karmnik powinien być wykonany z surowego drewna, konstrukcja- całkowicie dowolna przy uwzględnieniu, że krawędź daszku musi wystawać poza podstawę karmnika, podstawa zaś musi być zabezpieczona z każdej strony listwą zapobiegająca przed wypadaniem karmy.
Budka lęgowa musi mieć określone wymiary (szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Gdynia).
Prace należy składać do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni ul. Władysława IV 37,tel. (058) 662 02 04.
Termin nadsyłania prac upływa 19.02.2008 roku o godz. 15.00.
Ogłoszenie wyników nastąpi w ostatnim tygodniu lutego 2008.

  • ikonaOpublikowano: 20.12.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona