834 (443) 2008-01-04 - 2008-01-10

Podziękowania

W dniu 15 grudnia br. Rada Dzielnicy Pogórze oraz MOPS w Gdyni zorganizowały wieczór wigilijny dla osób w trudnej sytuacji materialnej.
Dzięki sponsorom i darczyńcom przygotowano wpsaniałe paczki świąteczne i poczęstunek dla zaproszonych mieszkańców dzielnicy. Za dar serca serdecznie dziękujemy Firmom i osobom: Zarządowi EC w Gdyni, M. R.Zakrzewskim (Zakład Pogrzebowy), G. J. Choroś (Cukiernia), K. W.Kobylańskim (apteka Melisa), T. Sierżęga (PPU KLIMAT), A. R. Karwowskim(sklep PAULINKA), Kazimierzowi Mróz (MARKAZ), Zenonowi Dąbrowskiemu (ZENOBIUSZ), Panu Mikickiemu (cukiernia), K. F. Cylkowskim (sklep DZIADZIUŚ), B. Baran i E. Wiśniewskiej (sklep ul. Złota), St. K. Woźnica,sklepowi spoż. FILIP, M. Wesołek (BALTIC ZŁOM), A. Zondziak (BUDSTAL), I.Kosobudzkiej, P. Szefce (AUTO-SZEF), A. Jenta (sklep ul. Żelazna), Aptece Św. Alberta w Gdyni, Hurtowni ZARPOL, Hurtowni ZUKO, W. Pernak (ELWIT),Sklep warzywny z ul. Żelaznej, Marii Plichcie, Danucie Oryszewskiej,
Teresie i Grażynie Hojda oraz Zbigniewowi Kozakowi.
***
Zarząd Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „CISZA" dziękuje za patronat i współfinansowanie Wigilii dla 330 niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych , zorganizowanej w Restauracji Róża Wiatrów w dniu 17.12.2007 r. PFRON- Oddz. Pomorski, Zarządowi Morskiego Portu S.A w Gdyni, Z.O. „Wybrzeże" S. I. w Gdyni, Piekarni Piotr Gotowała, Rzeźni Masarnia Józef Jarmulewski, Właścicielom Restauracji Róża Wiatrów, Nauczycielom i Dzieciom ze Szkoly Podstawowej w Somoninie.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO w szkole oraz uświetnili tę imprezę bogactwem pięknych przedmiotów i nagród oraz przygotowaniem smacznego jedzenia.
W szczególności wyrażam swą wdzięczność:
- Pizzerii Tino za ufundowanie nagród w konkursie na najpiękniejszy piernik świąteczny
- Panu Andrzejowi Blokowi, który podarował szkole przepiękną, żywą choinkę zdobiącą szkolny hol
- Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły i Uczniom za wielki trud włożony w organizację kiermaszu, dekorację i przygotowanie stoisk, świątecznych ozdób oraz pracę przy sprzedaży na rzecz naszej szkoły.