835 (444) 2008-01-11 - 2008-01-17

Dla dzieci


Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "Promyk" Gdynia, ul. Maciejewicza 11, 20 stycznia 2008r.w godz.15.00-18.00 organizuje Bal Karnawałowy dla dzieci.
Stowarzyszenie zapewnia zabawę przy muzyce, konkursy, loterię fantową, poczęstunek. Wstęp 20 zł. Zgłoszenia pod numerem telefonu (058) 782 76 09, (058) 782 7610.
Dochód z balu przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo- dydaktyczne 12.01. 2008 w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Władysława IV 56 w Gdyni. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.