835 (444) 2008-01-11 - 2008-01-17

Dla osób niepełnosprawnych

Caritas Archidiecezji Gdańskiej serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do udziału w dziesięciodniowych warsztatach organizowanych w ramach projektu „Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej Szansą Dla Osób Niepełnosprawnych".
Warsztaty poświęcone są doskonaleniu umiejętności społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych.
W trakcie warsztatów zapewniamy: konsultacje z doradcą zawodowym (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pisanie dokumentów aplikacyjnych), zajęcia z autoprezentacji, trening asertywności, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo psychologiczne.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewniony również ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
Projekt realizowany jest przez Caritas Polska we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Europejskim Funduszem Społecznym.
Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach pod numerem telefonu (058) 555 19 00 (Sopot al. Niepodległości 632, sopot@188.caritas.pl).