835 (444) 2008-01-11 - 2008-01-17

Ogłoszenia

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277
zatrudni od 1.03.2008 r - księgową ds. płac
w wymiarze 0,50 etatu. Dokumenty należy składać do dnia 31.01.2008 r w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-13.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr telefonu: (058) 625 48 55.Dyrektor Zespołu Szkół nr 2
w Gdyni, ul. Wolności 25, (058) 6203002, fax (058) 6619254 poszukuje pracownika na stanowisko głównego księgowego
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymogami i dokumentami dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl - jednostki i firmy związane z samorządem.
Dokumenty należy przesyłać lub składać w sekretariacie szkoły do 25 stycznia 2008 r.


Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni
 przy ul. Okrzei 6, tel. (058) 663 79 88
zatrudni nauczyciela języka angielskiego w wymiarze 18 godzin tygodniowo.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Jana z Kolna cz.dz.nr 18/1 k.m.118 o pow.10m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.12.2008r. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 03.01.2008r. do 23.01.2008r.Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni
przy ul. Okrzei 6, (058) 663 79 88
zatrudni na czas zastępstwa
pracownika obsługi na stanowisko
sprzątaczki - od lutego 2008r. (cały etat)


Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu przy p. 344 wykazu Nr XXVI/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Pawia 4/1, Świętojańska 83/3, Rolnicza 10A/17, Wolności 4/3.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 31.12.2007 r. do dnia 21.01.2008 r.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 4509/07/V/0 z dn. 18.12.2007r. przyznał dotacje w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień z terminem realizacji od 02.01.2008-31.12.2008r. następującym podmiotom:
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Cisowa" na dofinansowanie zadania „Zajęcia i turnieje sportowo-rekreacyjne piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych" w kwocie 9.200 zł
- Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno - Sportowemu „Profit" na dofinansowanie zadania w kwocie „Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2008" w kwocie 13.955 zł
- Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno - Sportowemu „Profit" na dofinansowanie zadania „Gry sportowe jako forma wspierania abstynencji i wychodzenia z uzależnienia od alkoholu oraz udział w VI Kociewskiej Spartakiadzie Klubów i Ruchów Trzeźwościowych" w kwocie 3.900 zł
- Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Pomorski na dofinansowanie zadania: „Profilaktyka uzależnień poprzez atrakcyjność działań gdyńskich hufców ZHR w 2008 roku" w kwocie 6.550 zł
- Klubowi Kolarskiemu „TREK" Gdynia na dofinansowanie zadania: „Przezwyciężyć słabość - kolarstwo jako wsparcie w profilaktyce uzależnień" w kwocie 8.880 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Galeon" na dofinansowanie zadania: „Judo jako sport pożytecznym sposobem spędzania czasu i kształtowania pozytywnych postaw wśród młodzieży" w kwocie 9.600 zł.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Starochwaszczyńskiej dz.nr 819/2 k.m.3 o pow.6.274m2 i cz.dz.nr 820/2 k.m.3 o pow. 4.125m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Wykaz wywieszono na okres 21dni od dnia 07.01.2008r. do dnia 27.01.2008


Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki pieniężnej na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom na terenie Miasta Gdyni - w okresie od 01.12. 2006 do 30.11.2007 r. przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Gdyni.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Gdyni ul. Portowa 7, 81-350 Gdynia informuje, że decyzją wydaną przez Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Obywatelskich z dnia 28. 11. 2006 r. znak OBO - 5022 - 18/ 2006 w okresie od 01. 12. 2006 r. do 30. 11. 2007 r. zebrano na pomoc bezdomnym zwierzętom ogółem 1. 435, 00 zł, słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści pięć złotych. Wydano na środki antykoncepcyjne dla kotek wolnobytujących - 774, 10 zł. Na karmę na dokarmianie kotów wolnobytujących - 660, 90 zł. Razem 1. 435, 00 zł.
Sprawozdanie oparte jest na posiadanych rachunkach i pokwitowaniach znajdujących się w księgowości Oddziału TOZ w Gdyni