835 (444) 2008-01-11 - 2008-01-17

Podziękowania

Kadra oraz młodzież Hufca Pracy 11-12 w Gdyni składa serdeczne podziękowania Józefowi Kalkowskiemu, właścicielowi „Gospody u Józefa" za pomoc w zorganizowaniu Spotkania Wigilijnego dla 60-ciu osób oraz innych imprez okolicznościowych w 2007 roku.
                                                         ***
Kadra oraz młodzież Hufca Pracy 11-12 w Gdyni składa serdeczne podziękowania właścicielom cukierni Justynka, Muszelka, EkoPiekarnia, Tradycyjna w Redzie oraz sklepów i delikatesów Wika, Anna, Adamski, Morskie, Aldek, Groszek w Rumi za pomoc w zorganizowaniu Spotkania Wigilijnego.