837 (446) 2008-01-25 - 2008-01-31

Dramatów obfitość!

Na pierwszą edycję konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną nadesłano aż 232 sztuki!
Jest to prawdopodobnie rekordowa liczna sztuk nadesłanych na ogólnopolski konkurs dramaturgiczny (niewykluczone, że pojedyncze zgłoszenia będą jeszcze docierać do Teatru - liczy się bowiem data stempla pocztowego, która nie może być późniejsza niż 5 stycznia).
Sztuki zostały przekazane do lektury członkom trzyosobowej Komisji Artystycznej. Teatrolożki z Uniwersytetu Gdańskiego: dr Małgorzata Jarmułowicz, dr Joanna Puzyna-Chojka, dr Monika Żółkoś do 25 lutego wybiorą spośród nadesłanych sztuk maksymalnie trzydzieści utworów, które trafią następnie pod obrady Kapituły. Do udziału w pracach Kapituły Prezydent Gdyni zaprosił wybitnych artystów oraz teoretyków i krytyków teatru: prof. Jerzego Stuhra - aktora, reżysera, rektora PWST w Krakowie, Annę Augustynowicz - reżyserkę znaną z wielu znakomitych inscenizacji współczesnych sztuk, prof. Małgorzatę Sugierę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jana Ciechowicza i prof. Zbigniewa Majchrowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Jacka Kopcińskiego - redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr" oraz Jacka Sieradzkiego - redaktora naczelnego miesięcznika „Dialog".
W kwietniu Kapituła wybierze do pięciu tytułów nominowanych do finału. Laureata pierwszej edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, który otrzyma statuetkę oraz 50 tysięcy złotych, poznamy 20 maja 2008 roku podczas inauguracji III Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Bezpośrednio przed festiwalem (od 18 maja 2008 roku) pod hasłem „R@Port - Prolog" odbędą się pokazy warsztatowe sztuk nominowanych do finału konkursu, którym towarzyszyć będą dyskusje z udziałem autorów oraz debata podsumowująca wyniki konkursu. Przewidziana jest również publikacja najlepszych dramatów w formie antologii.
Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, ustanowiona w 2007 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, co roku przyznawana będzie autorowi najlepszej sztuki napisanej po polsku, wyłonionej w trybie konkursu. Inicjatorem pomysłu jest Jacek Bunsch, dyrektor Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza, który sprawuje pieczę merytoryczno-organizacyjną nad całym przedsięwzięciem.
Zapraszamy na stronę internetową konkursu: www.gnd.art.pl. (na razie dostęp możliwy jest tylko za pośrednictwem strony Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza: www.teatrgombrowicza.art.pl).

  • ikonaOpublikowano: 24.01.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona