837 (446) 2008-01-25 - 2008-01-31

Stypendia dla badaczy

29 stycznia o godzinie 17.00 w Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1, odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym stypendystom Prezydenta Miasta Gdyni. Stypendia przyznawane są corocznie studentom i doktorantom zajmującym się badaniem dziejów Gdyni. Tegorocznymi laureatami zostali:
- Magdalena Pobłocka - studentka II roku magisterskich studiów uzupełniających na kierunku historia sztuki, UG, praca magisterska pod tytułem „Gdyńska twórczość Wacława Tomaszewskiego", pisana pod kier. prof. dr hab. Małgorzaty Milanowskiej.
- Oskar Myszor - student V roku Historii Archiwalnej na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG, praca magisterska pod tytułem „Odbudowa kompleksu portowego w Gdyni po II wojnie światowej", pisana pod kier. prof. Marka Stażewskiego.
Po uroczystości zaprezentowane zostanie najnowsze wydawnictwo Muzeum pt. „Wędrówki po dziejach Gdyni", tom II. Na publikację składa się kilkanaście artykułów przygotowanych przez dotychczasowych stypendystów Prezydenta Miasta Gdyni.
Wstęp wolny. Przypomnijmy, że stypendia przyznane zostały po raz pierwszy na rok akademicki 1996/1997. W tym roku stypendium wynosi 400 zł/msc przez 9 miesięcy.
Więcej informacji na stronie www.gdynia.pl (w rubryce nagrody i wyróżnienia).

  • ikonaOpublikowano: 24.01.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona