837 (446) 2008-01-25 - 2008-01-31

Zapisy do...

Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Francuskiej, Oddział w Gdyni zaczyna zapisy na II semestr nauczania, który rozpocznie się 11.02.2008 r. Jednocześnie informujemy, że są jeszcze nieliczne wolne miejsca na kursach przygotowujących do matury na poziomie DELF B1 i DELF B2 i na kursie konwersacyjnym, prowadzonym przez wykładowcę francuskiego. Początek zapisów i informacje od 28.01.2008 r. w sekretariacie Towarzystwa, Gdynia ul. Starowiejska 54/4, od. pon. do pt., od godz. 16.00- 19.00, tel. (058) 621 91 15.
***
Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni prowadzi nabór na studia niestacjonarne 2007/2008 na następujące kierunki: filologia angielska, kulturoznawstwo (grafika komputerowa i reklama), pedagogika (edukacja elementarna i terapia pedagogiczna; resocjalizacja), oraz na studia podyplomowe. Semestr rozpoczyna się w lutym. Informacje i zapisy: (058) 623 09 22, 667 31 77, wewn. 125, rekrutacja@pwsh.edu.pl
***
Młodzieżowe Biuro Pracy filia w Gdyni, ul. Śląska 51 tel. (058) 781 83 23 lub 058 781 91 71 zaprasza na seminarium z zakresu podstawowych zasad higieny tzw. minimum sanitarne, w dniu 31.01.2008 r. Szkolenie odbywa się w centrum Gdyni przy ul. Śląskiej. Koszt 50 zł/osoba.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego (szkoła publiczna) Gdynia - Chylonia ul. Raduńska 21 tel./ fax. (058) 623 04 52, email: kolegiummiejskie1@wp.pl ogłasza nabór do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych semestr wiosenny w zawodzie Technik Informacji Naukowej- na podbudowie szkół średnich.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie.
Informacji na temat wymaganych dokumentów, udziela sekretariat, czynny: pn. - pt. 8.00-18.00. Zapraszamy na stronę www.kolegiummiejskie.info.
***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na naukę gry na instrumentach muzycznych: pianinie, keyboardzie, skrzypcach, gitarze, flecie, oboju. Prowadzi również klasę śpiewu solowego oraz śpiewu z ćwiczeniami logopedycznymi dla dzieci mających trudności z wymową. Ognisko mieści się przy szkołach podstawowych: nr 42 Gdynia-Karwiny II, nr 46 Karwiny III, nr 47 Gdynia-Dąbrowa i nr 48 Gdynia Chwarzno. Szczegółowe informacje pod nr tel. 503 114 336 oraz na stronie www.ogniskomuzyczne.pl.
***
Uczniowski Klub Sportowy RAFA zaprasza dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej na zajęcia w klubie pływackim. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i soboty; wymagana jest umiejętność przepłynięcia na głębokiej wodzie 50 m. stylem dowolnym. Więcej informacji: www.rafa.go.pl lub 607-062-889 Maciej Rakowski.

  • ikonaOpublikowano: 24.01.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona