840 (449) 2008-02-15 - 2008-02-21

„Czas Gdyni” - dla najlepszych inwestorów

Decyzją kapituły Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni„Czas Gdyni" za najlepszą inwestycję roku 2008 otrzymuje Blick sp. z o. o. za Hotel BLICK przy ul. Jana z Kolna 6.
Hotel „Blick" powstał w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kaszubskiego i jest kolejnym elementem podnoszącym poziom zagospodarowania przestrzennego tego, po latach zastoju, gwałtownie rozwijającego się rejonu Miasta. Jest przede wszystkim obiektem nastawionym na turystykę biznesową.
Hotel będzie świetnie służył także turystom spragnionym atrakcji morskich, względem których jest również dobrze położony.
Architektura projektu autorstwa architektów Marcina Sieńkowskiego i Andrzeja Meronka.
Wyróżnienie „Czas Gdyni" za najlepszą inwestycję roku 2007 otrzymuje Przedsiębiorstwo Budowlane „INPRO" Sp. z o.o. za zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi i usługami - przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Inwestycja została zrealizowana na obszarze dawnego szpitala przeciwgruźliczego i stanowi interesującą próbę rewitalizacji terenu, będąc udaną transformacją przestrzenną jego dotychczasowego zagospodarowania. Autorami projektu są architekci Grzegorz Formella i Sławomir Kosik.
Wyróżnienie „Czas Gdyni" za najlepszą inwestycję roku 2007 otrzymuje Golf Park Gdynia S.J. Dariusz Kowalski i Krzysztof Piskorski za obiekt rekreacyjno-sportowy przy ul. Spółdzielczej składający się ze strzelnicy golfowej, symulatorów gry w golfa oraz restauracji.
Golf Park Gdynia, to sposób na wyjście poza dzisiejsze środowisko golfowe, zmianę dotychczasowego, fałszywego wizerunku golfa jako sportu drogiego i elitarnego, który w istocie jest na świecie sportem popularnym, rodzinnym, dla osób w każdym wieku. Strzelnica golfowa, to miejsce, gdzie można nauczyć się wykonywać pierwsze uderzenia kijem golfowym, jak również doskonalić zdobyte już wcześniej umiejętności.
Autorami projektu są architekci Małgorzata Wojnowska i Adam Cybulski.
Wyróżnienie „Czas Gdyni" za najlepszą inwestycję roku 2006 otrzymuje Firma KONTIKI - Andrzej Filipowicz za budynek gastronomiczny „DelMar" przy Bulwarze Nadmorskim. Obiekt zrealizowany w prestiżowym dla wizerunku Miasta północnym fragmencie Bulwaru Nadmorskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży miejskiej.
Stanowi, oczekiwaną przez mieszkańców, alternatywę dla dotychczas funkcjonujących w tym miejscu obiektów sezonowych, o krótkim okresie trwałości i najczęściej niskich walorach architektonicznych.
Projekt jest dziełem architektów Adama Drohomireckiego i Jacka Droszcza z pracowni Kwadrat.