846 (455) 2008-03-28 - 2008-04-03

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci 3 - 5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola, na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do Przedszkoli Samorządowych nr 29 i 44 29.03.2008 w godz. 9.00 - 14.00.Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.