846 (455) 2008-03-28 - 2008-04-03

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej

Fundacja Gospodarcza zaprasza w kwietniu na następujące szkolenia:
1. Podstawy edytora tekstu WORD 7-08.04.2008 - bezpłatne
2. Doradztwo biznesowe* - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania - bezpłatne
3. Podstawy korzystania z poczty elektronicznej - 9.04.2008-bezpłatne
4. Jak napisać biznesplan?- 16.04.2008 bezpłatne
5. Jak założyć działalność gospodarczą?- 15.04.2008 -bezpłatne
6. Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania - bezpłatne
7. Badanie predyspozycji zawodowych* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania -bezpłatne
* Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym oraz zbadaniem predyspozycji zawodowych prosimy o wcześniejszy kontakt.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (058) 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej),
Gdynia, ul. Olimpijska 2, pokój 101-102 i 103 (I piętro).
Zapraszamy również na naszą stronę internetową: www.fundacjagospodarcza.pl
Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni.