849 (458) 2008-04-18 - 2008-04-24

Komputer dla Homera

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna realizację tegorocznej edycji programu „Komputer dla Homera 2003". Umożliwia on zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących i niewidomych oraz urządzeń umożliwiających odczyt cyfrowych książek mówionych.
Program skierowany jest do osób pełnoletnich w wieku aktywności zawodowej (za wyjątkiem osób ubiegających się o dofinansowanie do urządzeń umożliwiających odczyt cyfrowych książek mówionych), młodzieży oraz dzieci niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku.
Wnioski przyjmowane są w Oddziale Pomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Gdańsku, 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 32, tel. (058) 552 17 42 lub (058) 554 85 16; fax (058) 552 28 06, e-mail: pfron.gdansk@pfron.org.pl w terminie do dnia 30.04.2008r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl