849 (458) 2008-04-18 - 2008-04-24

Nowa linia midibusowa 252- i jest wygodniej!

Od poniedziałku, 14 kwietnia 2008 r., ulice Małego Kacka, Redłowa i Wzgórza św. Maksymiliana obsługuje nowa linia midibusowa nr 252.
Jej uruchomienie to efekt realizacji postulatów mieszkańców Gdyni, zgłaszanych w badaniach preferencji i zachowań komunikacyjnych, prowadzonych metodą wywiadu w gospodarstwach domowych. Już od kilku lat gdynianie, pytani o wskazanie najbardziej dla nich potrzebnego połączenia bezpośredniego komunikacją zbiorową, dotąd nierealizowanego, wskazywali na potrzebę uruchomienia linii obsługujących małe osiedla, położone peryferyjnie w stosunku do głównych ciągów komunikacyjnych, niedostępne dla standardowej wielkości autobusów. Linia 252 jest czwartym, po 102, 153 i 204, takim połączeniem w Gdyni, adresowanym przede wszystkim do segmentu pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej, dla których liczy się bardzo dogodna dostępność przystanków komunikacji miejskiej od miejsca zamieszkania lub celu podróży.
Celem linii 252 jest:
- obsługa rejonu ul. Łęczyckiej - części Małego Kacka najbardziej oddalonej od pętli linii autobusowej nr 152 przy ul. Sandomierskiej;
- zapewnienie dojazdu do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej;
- połączenie Osiedla Moniuszki z przychodnią na Wzgórzu św. Maksymiliana i Szpitalem w Redłowie. Dodatkowym atutem linii 252 jest jej wyjątkowo malownicza trasa.
Linię 252 obsługuje niskopodłogowy midibus marki MAN NM 192, zabierający około 60 osób. Pojazd ekspediuje na trasę firma Przewozy Autobusowe „Gryf", która wygrała przetarg na obsługę tej linii.