Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
849 (458) 2008-04-18 - 2008-04-24

Pomogliśmy osobom bezdomnym

14 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni odbyło się spotkanie poświęcone zamknięciu sezonu jesienno - zimowego przez służby zajmujące się pomocą osobom bezdomnym.
Na terenie Gdyni w dniu 8 grudnia 2007r. przebywały 422 dorosłe osoby bezdomne i 106 dzieci. W schroniskach przebywało 219 osób dorosłych i 34 dzieci, poza schroniskami 203 osoby dorosłe i 72 dzieci, z czego 31osób dorosłych i 56 dzieci przebywało w mieszkaniach wspieranych. Określono, że duże szanse na wyjście z bezdomności mają 83 osoby, średnie szanse 99 osób, a małe 244.
Od października 2007 r. do końca marca 2008 r. w gdyńskich schroniskach dla osób bezdomnych (Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy przy ul. Chwarznieńskiej 93, Zespół Opiekuńczy przy ul. Fredry 3, Schronisko Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar - Markot" przy ul. Leszczynki 153, Schronisko Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego przy ul. Jana z Kolna 28), udzielono schronienia ok. 220 osobom.
W minionym sezonie jesienno - zimowym dzięki skutecznej pracy wszystkich służb zajmujących się pomocą osobom bezdomnym w Gdyni nie zamarzła ani jedna bezdomna osoba.
Dzięki realizacji Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności udało się pomóc kilkudziesięciu osobom. Dodajmy, że koszty realizacji programu (pomoc w wychodzeniu bezdomoności) są trzy razy tańsze niż koszt pobytu osób bezdomnych w schronisku. Osoby korzystające z pomocy w ramach programu wychodzenia z bezdomności liczyć mogą na: udzielenie wsparcia prawnego, psychologicznego, informacyjnego oraz finansowego rodzinom i osobom bezdomnym, które zdecydowały się na opuszczenie schronisk i wynajęcie sobie mieszkania czy pokoju. Pomoc finansowa to partycypowanie w kosztach wynajmu mieszkania czy pokoju. Główna pomoc opiera się na wspieraniu działań skierowanych na znalezienie pracy.
W 2006 r zawarto łącznie 30 programów (łącznie 83 osoby), z których - 6 rodzin (16 osób) usamodzielniło się (otrzymali mieszkania, podjęli zatrudnienie, przekwalifikowali się, wrócili do rodziny). W roku 2007 programów było 31 (osób w rodzinach- 72) z których 7 rodzin (21 osób) uniezależniło się od wsparcia Ośrodka.
Aktualnie MOPS Gdynia zatrudnia na stałe jednego streetworkera, którego działania skupione są na dokładnym rozeznaniu miejsc przebywania osób bezdomnych: tereny działek, pustostany itp., obecnie w dzielnicy Orłowo.