849 (458) 2008-04-18 - 2008-04-24

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Babie Doły tel. (058) 665 84 14 zaprasza do swojej siedziby ul. Zielona 53 (SP Nr 28) w godz.18.00.-19.00. w pon. na dyżury radnych dzielnicy oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Biuro RD czynne od pon. w godz. 15.00- 19.00.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby, ul. Lniana 19 tel. (058) 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w czwartki w godz.17.00-18.00. W I czw. m-ca w godz: 17.00 - 19.00 przew. Jadwiga Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej /w godz.17.00-18.00/. W biurze Rady dyżurują radni miasta: Paweł Stolarczyk - w I śr. m-ca w godz: 17.00 - 18.00 oraz Marcin Horała w II czw. m-ca w godz: 17.00-18.00.
***
Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino w ZS nr 15 w Gdyni Chwarznie przy ul. Jowisza 60, czynne od wt. do czw. w godz. od 15.30 do 20.00. Dyżury radnych w środy od 17.00 do 18.00. W I i II śr. od 17.00 do 18.00 dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek.
***
Rada Dzielnicy Chylonia tel. (058) 663 63 18 zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. Morskiej 192 (budynek Szkoły Podstawowej Nr 10) w środy w godz. 17.00-18.00 na dyżury radnych: 23.04. Borkowski Krzysztof, 30.04. Szeligiewicz Janusz. W każdą I i III środę miesiąca w godz.17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz. 9.30-15.00 oraz czw. w godz. 9.30-12.00. Strona: http://stronarady.dabrowka.net
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza do biura przy ul. Witomińskiej 8 w środy w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 17.00 - 18.00. I tak: 24.04.- Ewa Kusio. W każdy II czwartek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra zaprasza mieszkańców na dyżury radnych ,które odbywają sie w każdy poniedziałek w godz.17.00-18.00 w biurze Rady. I tak: 21.04. K. Wygonowska, 28.04. B. Barbarowicz, 5.05.J. Miziorko,12.05. Ł. Marzec 19.05. B. Barbarowicz, 26.05. Ł. Marzec, 2.06. T. Garnkowski, 9.06. K. Wygonowska,16.06. J. Miziorko.
***
Rada Dzielnicy Karwiny informuje, że w związku z urlopem pracownika, biuro Rady Dzielnicy nieczynne do 30.04 2008 roku. Radni dyżurują: 21.04 - radny dzielnicy Zenon Modrzejewski (17.00- 19.00), 28.04 - radna dzielnicy Henryka Neubauer (17.00 - 19.00).
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV L.O. w czwartki w godz.17.00-18.00. I tak: 24.04.- przewodnicząca ZD Danuta Podgórska. W I wt. m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W III czw. m-ca w godz .17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Mały Kack zaprasza wszystkich mieszkańców Gdyni do zaglądania na stronę internetową Rady Dzielnicy Mały Kack - www.malykack.miasto.gdynia.pl. Zaprasza również do przesyłania informacji, które można zamieścić na stronie, wspomnień, zdjęć, informacji o wydarzeniach i imprezach organizowanych na terenie Małego Kacka. Listy i zdjęcia prosimy przesyłać na adres: maly-kack@poczta.gdynia.pl lub szabe@wp.pl
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w pon. w godz.18.00-19.00 do biura Rady, w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 14, p. nr 15, tel. (058) 665 50 00.
W I pon. m-ca w godz.18.00 - 19.00 w biurze Rady dyżuruje radny miasta Gdyni Andrzej Denis. W IV pon. m-ca w godz. 18.00 - 19.00 dyżurują członkowie ZD. W poniedziałki w godz.18.00-19.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8, SP nr 33, nr tel. (058) 625 32 95 w godz. 17.30-18.30 w pon. na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki na dyżury radnej Miasta Beaty Łęgowskiej i członków Zarządu Dzielnicy.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady w SP Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest do odwołania we wtorki i czwartki od godz. 12.00 do 18.00. Tel: (058) 664 92 75, rada.orlowo@gdynia.pl
W czwartki w godz.17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Jolanta Roszczynialska dyżuruje w I wt. m-ca w godz.13.00 - 15.00. W I czw. m-ca w godz.17.00 - 18.00 mgr Dorian Masłowski, a w ostatni czwartek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje mieszkańców, , że w siedzibie Rady (PS 49) w środy godz. 18.00 - 19.00 dyżury pełnią: 23.04- Marek Hojda, 30.04 - Marian Blaszke. Ponadto w dniu 23.04 i 30.04 w godz. 18.00 - 19.00 Przewodniczący Rady Dzielnicy zaprasza przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowych , Wspólnot Mieszkaniowych oraz mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu na temat planu zagospodarowania naszej dzielnicy (zgłaszanie uwag i wniosków).
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie- Demptowo zaprasza w środy w godz.17.00-18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pokój nr 39, tel. (058) 664 56 21.I tak: 23 kwietnia Adam Mordako, 30 kwietnia Ewa Nawrocka. W I środę m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że na sesji w dniu 07 kwietnia br. został wybrany nowy Zarząd Dzielnicy w składzie: Wiesława Nadolska- przewodnicząca Zarządu, Alicja Kowalczyk- wiceprzewodnicząca Zarządu, Józef Leszczyński- wiceprzewodniczący Zarządu. Członkowie Zarządu dyżurują w każdy poniedziałek w godz. 17.00 - 18.00.
Dyżury radnych odbywają się w czwartki godz. 17.00-18.00 w Biurze Rady. Radna Miasta J. Chacuk dyżuruje w trzecią środę miesiąca w godz. 12.30 - 13.30.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że działa strona internetowa rady: www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.srodmiescie@gdynia.pl.
Na dyżury radnych zapraszamy w każdy czwartek w godz.17.00-19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w Szkole Podstawowej nr 21 (tel. 058 661 90 68). W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na dyżury strażników miejskich. Przypominamy, że biuro czynne jest: w poniedziałek w godz. 10.00-13.00, wtorek, czwartek w godz. 15.00-19.00, piątek w godz. 15.00-18.00
W najbliższym czasie dyżury pełnią:
24 kwietnia- Anna Wojdyła, 8 maja - Urszula Pronobis, 15 maja - Stefan Kowalski, 29 maja- Patrycja Podsiedzik, 5 czerwca - Piotr Kunat, 12 czerwca, 19 czerwca i 26 czerwca - Jacek Józekowski,
8 maja w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią również strażnicy miejscy.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00- 18.00, tel. (058) 629 44 03.
Oto harmonogram dyżurów: 23.04.- Jan Labudda, 30.04.-Tadeusz Myszka.
W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżuruje przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w godz. 17.00 - 18.00.
W ostatnią środę m-ca w godz.15.00- 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że biuro Rady dzielnicy czynne jest w każdy wtorek 11.00 - 18.00 i środę 9.00 - 16.00 tel. (058) 624 66 87, e-mail: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl
Dyżury radnych odbywają się w każdy wtorek w godz.17.00 - 18.00. I tak: 22.04 - dyżur pełni Janina Bolesławska, 29.04 - Stella Hebanowska, 6.05 - Adam Osiński, 13.05 - Jarosława Pawlak.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżur w radzie pełni Straż Miejska w godz. 17.00 - 18.00.
Rada posiada stronę internetową www.witominoradiostacja.miasto.gdynia.pl
Najbliższa sesja Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja odbędzie się w dniu 22.04.2008 o godz.18.00 w ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej. Na sesję zaproszony został Komendant Miejski Policji, Komendant Komisariatu Policji Gdynia Witomino, Rada Dzielnicy Witomino-Leśniczówka, Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, radni miejscy z naszego okręgu.
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00- 18.00. Dyżury: PZ Jerzy Dolata - wtorek 17.00 - 18.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00.
Rada Dzielnicy Wzgórza św. Maksymiliana przypomina mieszkańcom o wystawce przedmiotów wielkogabarytowych w dniu 19.04.2008. Jednocześnie uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag i opinii dotyczących przeprowadzonej akcji.
Uwagi można zgłaszać Przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy Jerzemu Dolacie w dniu 22.04.2008 w godz. 12.00 - 18.00 pod numerem telefonu (058) 620 87 69.