850 (459) 2008-04-25 - 2008-05-01

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne do Przedszkoli Samorządowych nr 29 i 44 w dn. 26.04.2008 r. w godz. 9.00 - 14.00 Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.