850 (459) 2008-04-25 - 2008-05-01

Elektroniczna rekrutacja do gdyńskich przedszkoli

5 maja br. rozpocznie się elektroniczny nabór do gdyńskich przedszkoli na rok 2008/2009. Jest to program pilotażowy pozwalający przygotować się do zapowiedzianego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od września 2009 r. objęcia 6-latków obowiązkiem szkolnym. Elektroniczna rekrutacja umożliwi również ustalenie rzeczywistej liczby zgłoszonych dzieci i rozpoznanie potrzeb mieszkańców Gdyni w zakresie edukacji przedszkolnej. Dzięki temu w ciągu roku szkolnego będzie można prowadzić monitoring wolnych miejsc w gdyńskich przedszkolach.
W poniedziałek, 28 kwietnia br. na gdyńskiej stronie internetowej zostanie podany dokładny adres strony www, na której będzie można się logować. Wszystkie potrzebne do rekrutacji dokumenty (deklarację potwierdzenia kontynuacji, kartę zgłoszenia dziecka oraz potwierdzenie woli uczęszczania dziecka) będzie można pobrać ze strony internetowej: www.gdynia.pl. Dostępne będą również w każdym gdyńskim przedszkolu.
Oto zasady rekrutacji:
- od 5 maja do 16 maja do godz. 17.00 rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola, potwierdzają elektronicznie kontynuację edukacji przedszkolnej. Ten termin dotyczy dzieci obojga rodziców pracujących.
- od 5 maja do 26 maja do godz. 17.00 rodzice, których dzieci po raz pierwszy będą uczęszczać do przedszkola lub zmieniają przedszkole, logują się, a potem składają papierową kartę zgłoszenia tylko w 1 placówce. Termin ten obowiązuje także dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, a ich rodzice nie pracują lub pracuje jeden z nich.
Rodzice jednocześnie mogą wybrać 5 przedszkoli, ale kartę zgłoszenia w formie papierowej składają tylko w jednej placówce tzw. przedszkolu pierwszego wyboru.
- 30 maja o godz. 13.00 - nastąpi ogłoszenie w internecie i w przedszkolach list dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.
- do 5 czerwca do godz. 17.00- rodzice zobowiązani są potwierdzić uczęszczanie dziecka do przedszkola, do którego zostało wcześniej zakwalifikowane,
- 9 czerwca o godz. 13.00 - ogłoszenie list dzieci przyjętych oraz wolnych miejsc w przedszkolach.
Przypomnijmy, że w Gdyni jest 45 przedszkoli, do których uczęszcza 4975 dzieci. Opieką przedszkolną razem z 6 latkami w „0" szkolnych objętych jest 70% dzieci w wieku 3 - 6 lat (średnia dla Polski to 30%). W naszym mieście dzieci 6-letnich mamy 1010 w przedszkolach i 1052 w 22 szkołach podstawowych.
Dodajmy, że jeszcze w tym roku zaplanowano rozbudowę przedszkola na Witominie, a w 2009 r. na Pustkach Cisowskich.