850 (459) 2008-04-25 - 2008-05-01

Gdynia przyjazna oświacie

Gdynia po raz czwarty wygrała konkurs „Samorząd Przyjazny Oświacie", organizowany przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Regionu Gdańskiego, we współpracy z Sejmikiem Województwa Pomorskiego i Pomorskim Kuratorium Oświaty.
Finał konkursu odbył się 19 kwietnia 2008 r. w Gdańsku.
Celem konkursu jest ukazanie wysiłku, jaki w zakresie spraw oświatowych podejmują samorządy, promowanie dobrych rozwiązań, budowanie partnerskich relacji między organami prowadzącymi szkoły a organizacjami społecznymi.