850 (459) 2008-04-25 - 2008-05-01

Wystawy

„Domek Abrahama", ul. Starowiejska 30- Zanim powstało miasto. Gdynia i jej mieszkańcy przed 1926 r.
We wnętrzach zabytkowego „Domku Abrahama" znalazła swoje miejsce nowa wystawa historyczna Muzeum Miasta Gdyni, rozszerzona o elementy genealogii i etnografii. Na przykładzie czterech wybranych rodzin kaszubskich przedstawiono życie codzienne mieszkańców Gdyni na przełomie XIX i XX wieku.
Otwarte: od wtorku do soboty, godz. 10.00-16.00 bilet normalny- 2 zł, ulgowy- 1 zł, oprowadzanie 10 zł. W piątki wstęp bezpłatny. Bilet w dniu zakupu uprawnia do zwiedzenia wystawy w Sali Wystawowej MMG w Centrum „Gemini".
Termin oprowadzeń po wystawie prosimy ustalać telefonicznie z Działem Naukowo- Edukacyjnym MMG pod nr (058) 66 20 936, (058) 66 20 937.
Sala wystawowa MMG w Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini", ul. Waszyngtona 21- Wystawa rysunku Andrzeja Mleczki
Na ekspozycję składa się przeszło 170 prac znanego rysownika Andrzeja Mleczki oraz 10 wydawnictw z jego rysunkami, reprezentujących trzy dziesięciolecia twórczości artysty.
Wystawa potrwa do 18 maja 2008.
Bilet normalny - 2 zł, ulgowy - 1 zł. W piątki wstęp bezpłatny. Bilet w dniu zakupu uprawnia do zwiedzenia wystawy w „Domku Abrahama"
Siedziba główna Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1.
- Urzeczywistnione marzenie o Polsce nad Bałtykiem:
Stała wystawa w Muzeum Miasta Gdyni przedstawia dzieje miasta, którego powstanie i spektakularny rozwój przypada na szczególny okres w historii Polski - lata 1918-1939.
Chromy i achromy- ta wystawa jest V edycją Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Nauczycieli. Organizatorami wystawy są Zespół Szkół nr 12 w Gdyni i Muzeum Miasta Gdyni. Wystawa potrwa do 4 maja 2008.
Otwarte: od wtoreku do niedzieli, godz.10.00-17.00 bilet normalny - 7 zł, ulgowy - 4 zł, oprowadzanie - 20 zł. W piątki wstęp bezpłatny. Bilet w dniu zakupu uprawnia do zwiedzenia wystaw w „Domku Abrahama" i sali wystawowej MMG w Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini"
Więcej informacji na www.muzeumgdynia.pl
Wystawa „Strój współczesny z elementami kaszubskimi - od projektu do realizacji" jest pokłosiem konkursu zorganizowanego w 2007 roku przez Muzeum Miasta Gdyni. Konkurs miał na celu nie tylko propagowanie wśród młodzieży wiadomości o regionie Kaszubskim czy popularyzację elementów kultury ludowej ale i twórcze wykorzystanie wiedzy i umiejętności uczniów. Prace na konkurs nadesłali uczniowie Zespołu Szkół Usługowych Technikum Odzieżowego w Gdyni, pod opieką nauczyciela Podstaw projektowania odzieży, artysty plastyk pani Ewy Czufryn. Jury uznało za najlepszy projekt Bolesława Zajączkowskiego z kl. IV TB.
Wystawa czynna 29.04-18.05 2008, godz. 10.00-17.00. Bilet normalny 7 zł, ulgowy 4 zł. W piątki wstęp wolny.
***
Minigaleria Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni, ul. 3 Maja 27 zaprasza na wystawę fotograficzną Grażyny Siemaszek „Barwy przyrody 2008" prezentującą fotogramy, m.in.1. Uroda parków, 2. Kwiaty ogrodowe, 3. Świat zwierząt i roślin, 4. Drzewa w krajobrazie, 5. Piękno naturalnego krajobrazu.
Wystawa będzie czynna do 15 maja 2008 r. w godz.10.00-18.00.
***
Koło Plastyków im. prof. W. Szczeblewskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni zaprasza do siedziby przy ul. Władysława IV 51:
- na wystawę gobelinów i malarstwa Urszuli Rybińskiej. Wystawa będzie czynna do 6 maja br.
- na wernisaż wystawy „Radość tworzenia" art. malarza mgr Gertudy Wilczopolskiej który odbędzie się dnia 8 maja 2008r. o godz. 17.00.
***
Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego Art Gdynia zaprasza do galerii w Centrum Rozrywki Gemini w Gdyni (Jarmark Staroci) na wystawę dwóch znanych i cenionych artystów gdyńskich ;
- wystawa fotografii Marka Pęgowskiego pod tytułem"Orłowo w panoramach".
- wystawa obrazów olejnych Jerzego Okonia, który nie jest profesjonalistą, choć maluje „od zawsze".
Wystawa jest czynna do 30 kwietnia 2008 r codziennie od 12.00 do 20.00, Centrum Rozrywki Gemini w Gdyni ul. Waszyngtona 21 tel. (058) 664 77 51
***
Do 15 maja br. w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych - ul. 3 Maja 27/31 prezentowana będzie wystawa malarstwa Grażyny Widawskiej p.t. „Przystanek Kolor".
Grażyna Widawska jest absolwentką Instytutu Artystycznego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz członkiem Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA- ART. Obecna - IV indywidualna wystawa Autorki obrazuje dorobek artystyczny z okresu dwóch ostatnich lat. Tematycznie różnorodne prace - pozwalające postrzegać rzeczywistość nieco inaczej- zachęcają do chwilowego zatrzymania się w biegu, do spojrzenia na świat przez kolorowe okulary. Poza malarstwem Grażyna Widawska pasjonuje się fotografią, pisze wiersze, opowiadania i bajki. Więcej o twórczości G. Widawskiej na stronie www.widawska-art.eu
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 20.00.