853 (452) 2008-05-16 - 2008-05-22

Amnestia w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni informuje, że wyjątkowo w maju nie będą pobierane kary za przetrzymanie książek.
Czytelnicy, którzy nie mogli zwrócić w terminie wypożyczonych książek mogą je dostarczyć do najbliższej filii bibliotecznej.

ikona