853 (452) 2008-05-16 - 2008-05-22

Komunikaty drogowe

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zwraca się z prośbą o zgłaszanie wszelkich zagrożeń istniejących w pasie drogowym na terenie Gdyni jak np.: wyrwy, nierówności, uszkodzone jezdnie i chodniki, brak znaków lub złe oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, uszkodzenia sygnalizacji i złe oświetlenie. Informacje prosimy kierować: tel. (058) 761 20 00, fax (058) 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
***
W związku z remontem ul. Morskiej (jezdnia dla kierunku centrum) w rejonie osiedla Sibeliusa w terminie do 30 maja 2008r. zmieniona jest organizacja ruchu polegająca na zawężaniu jezdni ul. Morskiej do jednego pasa ruchu. Objazd do ul. Chylońskiej dla kierowców jadących od strony Rumi odbywa się ul. Owsianą. Za utrudnienia przepraszamy. Prosimy kierowców o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu na ul. Morskiej.
***
W związku z pracami drogowymi na ul. Morskiej w Gdyni, w rejonie pętli „Cisowa Sibeliusa" (jezdnia w kierunku centrum), uniemożliwiającymi zawracanie trolejbusów, zmienione są trasy trolejbusów linii 26, 30 oraz 710. Trolejbusy linii 26 i 30 zamiast do/z pętli „Cisowa Sibeliusa", kursują do/z pętli „Cisowa SKM", ul. Morską i Owsianą. Trolejbusy linii 710 rozpoczynające normalnie bieg na pętli „Cisowa Sibeliusa", także kursują z pętli „Cisowa SKM", ul. Owsianą i Morską. Na trasie objazdu obowiązuje przystanek „Jęczmienna" przy ul. Owsianej. Rozkład jazdy autobusów linii 173, 197 i N20 nie ulega zmianie.
***
Invest Komfort SA informuje, że do 15 czerwca 2008 w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi na terenie nieruchomości przy ulicy Zygmunta Augusta 3/5/7 w Gdyni uległa zmianie organizacja ruchu drogowego w jej obrębie, a także w obrębie sąsiednich ulic (10 Lutego, Starowiejska). Zmiana ta dotyczy głównie ulicy Zygmunta Augusta i polega przede wszystkim na odwróceniu obowiązującego kierunku jazdy oraz na zakazie parkowania z wyłączeniem oznaczonych miejsc.
***
W związku z awaryjnym zamknięciem ul. Beniowskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Grabowo, do odwołania autobusy linii 102 kursują objazdem. W kierunku placu Kaszubskiego od przystanku „Mireckiego" przy ul. Morskiej do przystanku „Plac Neptuna" przy ul. Kapitańskiej autobusy kursują ul. Morską i Surmana, z pominięciem ul. Grabowo i Beniowskiego oraz przystanków przy tych ulicach („Akademia Morska", „Grabowo", „Beniowskiego - Akademiki"). Na trasie objazdu w kierunku centrum autobusy 102 będą się zatrzymywać na przystankach przy ul. Morskiej: „Akademia Morska", „Stocznia SKM - Morska". W kierunku Chyloni od przystanku „Kołłątaja" przy ul. Kołłątaja do przystanku „Akademia Morska" przy ul. Komandorskiej objazd prowadzi ul. Kołłątaja, Surmana, Kapitańską i Grabowo, z pominięciem ul. Beniowskiego oraz przystanków przy tej ulicy („Plac Neptuna", „Beniowskiego - Akademiki", „Grabowo"). Na trasie objazdu w kierunku Chyloni obowiązywać będzie przystanek tymczasowy przy ul. Kapitańskiej, zlokalizowany w pobliżu schodów prowadzących do ul. Beniowskiego.