853 (452) 2008-05-16 - 2008-05-22

Rozstrzygnięcie konkursu na stronę www o tematyce ekologicznej

12.05.br. w ramach obchodów Dnia Ziemi odbyło się uroczyste wręczenie nagród w VII edycji konkursu na najciekawszą stronę www o tematyce ekologicznej.
Tegoroczne tematy to: „Zwierzęta w mieście - konflikt czy koegzystencja" lub „Jestem odpowiedzialnym konsumentem" - do wyboru.
Do konkursu zgłoszono 21 stron internetowych:
- 14 w grupie szkół podstawowych,
- 4 w grupie gimnazjów,
- 3 w grupie szkół ponadgimnazjalnych.
Laureaci zostali wyłonieni w trzech grupach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Nagrody przyznano 19 osobom z 5 zespołów:
Szkoły podstawowe:
I nagroda - zespół „ZIELONA 6" w składzie: Aleksandra Milewska, Eliza Sobocińska, Martyna Mocek, Kacper Rupiński, Paweł Kuźmicki opiekun: Katarzyna Pęksa, Elżbieta Machnikowska. Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cechowa 22,
II nagroda - zespół „SOKOŁY" w składzie: Piotr Herdzik, Kamil Sowiński, Andrzej Krupok, Arkadiusz Rydelek, opiekun: Iwona Łatkowska, Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Zielona 53,
III nagroda - nie przyznano
Gimnazja:
I nagroda - zespół „EKOFANI" w składzie: Adam Kowalczyk, Marcin Mania, Anna Dolna, opiekun Anna Martusewicz, Gimnazjum Nr 1, ul. 10-go Lutego 26,
II nagroda - zespół „EKO-TEAM" w składzie Katarzyna Redka, Magdalena Zakrzewska, opiekun Irena Szankin, Zespół Szkół nr 13,Gimnazjum nr 18 ul. Chwaszczyńska 26,
III nagroda - nie przyznano,
Szkoły ponadgimnazjalne:
I nagroda - zespół „EKOTEAM" w składzie: Aleksandra Szlejf, Aleksandra Pilarska, Rafał Bielski, Piotr Michulec, Andrzej Voss, opiekun Grażyna Grzymała, VI Liceum Ogólnokształcące ul. Kopernika 34,
II nagroda - nie przyznano
III nagroda - nie przyznano
Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz inspirowanie twórczych postaw i uświadomienie potrzeby podejmowania różnorodnych działań na rzecz kształtowania i ochrony środowiska.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i udział w konkursie.
Nagrodzone projekty zostaną umieszczone na internetowej stronie Urzędu Miasta Gdyni, zaś członkowie nagrodzonych zespołów otrzymali cenne nagrody rzeczowe.