854 (453) 2008-05-23 - 2008-05-29

Cała Polska czyta dzieciom

Wspólną głośną recytacją „Lokomotywy" Juliana Tuwima w całym kraju rozpocznie się 1 czerwca o godzinie 13.00 VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
Impreza jest częścią kampanii społecznej na rzecz popularyzacji czytelnictwa i głośnego czytania dzieciom. Przebieg i program obchodów w znacznej mierze uzależniony jest od inwencji lokalnych organizatorów. W programie ubiegłorocznego Tygodnia w Gdyni znalazły się festyny, imprezy literackie, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, wystawy ciekawej książki, inscenizacje. Organizator akcji, Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się w przygotowanie programu tego wydarzenia.
Wszelkich informacji udziela wojewódzki koordynator kampanii „Cała Polska czyta dzieciom" Ewa Woźniak tel. 606 572 048, e-mail: e.wozniak@poczta.gdynia.pl

ikona