854 (453) 2008-05-23 - 2008-05-29

Konkurs plastyczny Marynarki Wojennej

Zgodnie z tradycją ostatnich lat, Klub Marynarki Wojennej „Riwiera", ogłasza Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych współpracujących z Marynarką Wojenną. Czerwiec tego roku będzie miesiącem szczególnym, gdyż Dni Morza i Święto MW obchodzone będą w jubileuszowym roku 90- lecia Marynarki Wojennej RP. W związku z tym, temat III Konkursu Plastycznego to: „90-te urodziny Marynarki Wojennej".
Prace należy przesłać w terminie do 6 czerwca 2008 r. /liczy się data stempla pocztowego/ na adres: Klub Marynarki Wojennej „Riwiera", ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-912 Gdynia.
Ogłoszenie wyników nastąpi 29 czerwca 2008r., w czasie obchodów Dni Morza i Święta Marynarki Wojennej.
Szczegółowe informacje udzielane są przez Iwonę Krysiewicz i Dominikę Kołodziejską pod nr tel. (058) 626 13 58.

ikona