854 (453) 2008-05-23 - 2008-05-29

Muzyczne laury dla gdynian

16 maja 2008 r. w Sosnowcu odbyło się wręczenie Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury.
Dwie z ośmiu statuetek przyznano artystom związanym z gdyńską sceną:
- Wojciechowi Kościelniakowi - najlepszemu reżyserowi,
- Dariuszowi Różankiewiczowi - najlepszemu dyrygentowi.
Warto wspomnieć, że jest to bardzo młoda, lecz prestiżowa nagroda.Środowisko do tej pory nie miało prawdziwie „swojej" nagrody. Owszem były różne wyróżnienia lokalne (np. „Złota Maska"), ale w praktyce nie miały one wielkiego prestiżu.

ikona