854 (453) 2008-05-23 - 2008-05-29

SKM na fotografii - konkurs dla wszystkich

Szybka Kolej Miejska ogłosiła konkurs fotograficzny pt: „Z życia Szybkiej Kolei Miejskiej". Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jet do wszystkich zainteresowanych, bez względu na wcześniejsze doświadczenie fotograficzne. Jego celem jest dokumentacja życia mieszkańców Trójmiasta wokół SKM.
Prace konkursowe przesyłać można do 15.08.2008 r. Zdjęcia (pliki w formacie JPG o wymiarach minimum 2000 pikseli na krótszym boku) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres skm@szkolafotografii.pl
UWAGA !!!
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy również dostarczyć w formie papierowej na adres:
Sopockie Szkoły Fotografii WFH
81-704 Sopot, ul. Kościuszki 11A
Organizatorzy konkursu: Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.z o.o. w Gdyni i Sopockie Szkoły Fotografii WFH w Sopocie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2008 na stronach internetowych organizatorów konkursu. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
Szczegółowe informacje: www.skm.szkolafotografii.pl

ikona