855 (454) 2008-05-30 - 2008-06-05

Cała Polska czyta dzieciom

Od 1 do 8 czerwca trwać będzie Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, po raz siódmy organizowany przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom. Celem akcji jest przypomnienie rodzicom o wielkim znaczeniu codziennego czytania dzieciom dla ich rozwoju oraz uświadomienie, że codzienne czytanie dziecku to świetny sposób na wspólne spędzenie czasu.
Uroczystego otwarcia obchodów VII OTCD w Gdyni dokona Prezydent Wojciech Szczurek podczas Festynu Rodzinnego, który odbędzie się 1 czerwca na Skwerze Kościuszki. W programie festynu od godz.13 do14 zaplanowano gry, zabawy, konkursy czytelnicze oraz wspólne głośne czytanie „Lokomotywy" J. Tuwima, będące oficjalnym sygnałem rozpoczęcia Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. W gdyńskich szkołach i przedszkolach zorganizowano spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne, inscenizacje, wystawy, festyny.
W to doroczne święto czytania włączyli się ludzie różnych zawodów i środowisk: policjanci, strażacy, urzędnicy, radni, aktorzy, księża, nauczyciele, dziennikarze czytać będą dzieciom fragmenty ulubionych lektur. Bogaty program obchodów VII OTCD przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. Wśród pięćdziesięciu ośmiu imprez znalazły się spotkania z autorami książek dla dzieci: spotkanie z Roksaną Jędrzejewską- Wróbel, 2.06. godz. 10.00, Filia Nr 3 MBP, Gdynia Grabówek; spotkanie z Michałem Pruskim, 2.06. godz. 10.00, Filia Nr 1 MBP, Gdynia Obłuże oraz 5.06. godz. 10.30, Filia Nr 2 MBP Gdynia Śródmieście; spotkanie z Anną Czerwińską- Rydel, 3 czerwca godz. 10.00, Filia Nr 14 MBP, Gdynia Karwiny.
O tym, że „Babcie czytają najfajniej" przekonać się będzie można 4.06. o godz. 10.00 w Filii Nr 14 MBP, Gdynia Karwiny. Czytanie „Na jedną nutę" z muzykiem Jarosławem Bednarkiem odbędzie się 5.06. o godz.13.45 w Filii Nr 1, Gdynia Obłuże.
Dzieci będą mogły uczestniczyć w Paradzie Postaci z Książek, która przejdzie 6.06 o godz.12.00 przez Skwer Kościuszki (organizator Filia Nr 2 MBP, Gdynia Śródmieście). Legend kaszubskich będzie można posłuchać 2.06 o godz. 9 w Filii Nr 3 MBP, Gdynia Grabówek oraz 6.06 o godz. 14.00 na Świętej Górze w Gdyni Chyloni (organizator Filia Nr 15 MBP, Gdynia Śródmieście). Dla dzieci z dysfunkcjami słuchu zorganizowano spotkania czytelnicze w Filii Nr 14 MBP, Gdynia Karwiny oraz w Filii Nr 1 MBP, Gdynia Obłuże - 6.06 o godz. 10.00.
Szczegółowych informacji o przebiegu VII OTCD w Gdyni udziela wojewódzki koordynator kampanii „Cała Polska czyta dzieciom" Ewa Woźniak tel. 606 572 048, e.wozniak@poczta.gdynia.pl