855 (454) 2008-05-30 - 2008-06-05

Rejs dzieci po porcie

W sobotę, 31 maja, w ramach programu MOPS „Pogotowie lekcyjne", odbędzie się wspólna wycieczka wolontariuszy oraz dzieci i młodzieży korzystających z programu. Impreza obejmie rejs katamaranem po porcie gdyńskim i zwiedzanie z przewodnikiem Kamiennej Góry. Wycieczka, w której weźmie udział ponad 50 osób, potrwa od godz. 8.00 do 15.00.
Program „Pogotowie lekcyjne" funkcjonuje w gdyńskim MOPS od września 2007 roku. Został stworzony głównie z myślą o młodzieży, która nie jest w stanie, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości, osiągnąć zadowalających wyników w nauce. Jego główne założenia to: pomoc w odrabianiu lekcji, wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, wyrównywanie braków w nauce, pomoc w zdobywaniu informacji z różnych źródeł (biblioteka, internet), motywowanie i rozbudzanie ciekawości i zainteresowań, pomoc w wykształceniu umiejętności wytrwałej i systematycznej pracy. Za jego realizację odpowiadają wolontariusze MOPS (są wśród nich gimnazjaliści, licealiści, studenci, emerytowani nauczyciele i seniorzy), którzy prowadzą zajęcia popołudniowe w gdyńskich szkołach.
Chętne osoby zainteresowane programem „Pogotowie lekcyjne" mogą się zgłaszać do koordynatora ds. wolontariatu w gdyńskim MOPS, Gabrieli Czaplickiej lub pod nr tel.: (058) 782 02 32, w godz. 8.00 - 15.00.