855 (454) 2008-05-30 - 2008-06-05

Wolontariusze poszukiwani

W związku z drugim konkursem i odbudową strzelnicy sportowej dla ASG, łuków i wiatrówek przy II L.O. w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Witomińsikiej będą prowadzone zapisy wolontariuszy chętnych do pracy w okresie letnim przy odbudowie ww. strzelnicy.
Poszukujemy również chętnych instruktorów strzelectwa sportowego i wojskowego do prowadzenia zajęć (wiatrówki, łuki, ASG).
Czekamy na zgłoszenia formalnych i nieformalnych organizacji lub grup miłośników strzelectwa pneumatycznego, ASG, łucznictwa - którzy chcą włączyć się w odbudowę tego obiektu oraz prowadzić na jego terenie swoją działalność. Pisemne deklaracje prosimy składać w siedzibie rady, lub elektronicznie na adres rada.dzialkilesne@gdynia.pl
***
W tym roku już po raz 33. zorganizowany zostanie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od 15 do 20.09 przebywać będą w Gdyni najznakomitsi twórcy polskiego kina, krytycy filmowi, dziennikarze oraz liczni goście zagraniczni.
Obsługę Festiwalu po raz kolejny zapewni ekipa Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni.
Ważnym filarem każdego Festiwalu są wolontariusze, którzy zapewniają mu prawidłowy przebieg, zdobywając przy tym nowe doświadczenie i wiedzę z zakresu organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
Jeżeli chciałabyś/chciałbyś wejść w skład ekipy tworzącej Festiwal, wejdź na stronę www.festiwalgdynia.pl, wypełnij ankietę wolontariusza i prześlij ją do dnia 13 czerwca 2008 roku do siedziby Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni - Biura Organizacyjnego 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych na adres e-mail: wolontariat@festiwalgdynia.pl, faxem: (058) 621 15 83 lub pocztą: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 (uwaga: liczy się data wpłynięcia ankiety, a nie data stempla pocztowego).