857 (456) 2008-06-13 - 2008-06-19

Komunikat drogowy

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., jako inwestor zadania pn: „Dostęp drogowy do nowego Terminalu Promowo - Pasażerskigo wraz z budową parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni" informuje, że od dnia 13.06.2008 r. (piątek) od godz. 7.00 zamknięta jest dla ruchu kołowego ulica Polska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiśniewskiego, Aleją Solidarności do ulicy Rotterdamskiej wraz z odcinkiem ul. Celnej pomiędzy ul. Polską a przejazdem kolejowym.
Przewidziany został objazd ulicami: Aleją Solidarności, ulicą Indyjską i ulicą Rotterdamską. Do posesji Polska 41 i 43 zostanie zapewniony przez wykonawcę (tj. Firmę Budowlano - Drogową MTM S.A.) tymczasowy dojazd przez okres prowadzenia robót. Przewidywany okres zamknięcia 31.03.2009 r. Za uciążliwości przepraszamy.
***
Invest Komfort SA informuje, że w dniu 13 czerwca 2008 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego w obrębie ulicy Zygmunta Augusta w Gdyni, a także w obrębie sąsiednich ulic (10 Lutego, Starowiejska). Zmiana ta polegać będzie na odwróceniu obowiązującego kierunku jazdy na ulicy Zygmunta Augusta, czyli przywróceniu stanu sprzed 7 kwietnia br., kiedy rozpoczęto prace rozbiórkowe na terenie nieruchomości Zygmunta Augusta 3/5/7.

ikona