858 (457) 2008-06-20 - 2008-06-26

„Pogotowie lekcyjne” nie tylko dla dzieci...

W sobotę, 21 czerwca, w ramach programu MOPS „Pogotowie lekcyjne", odbędzie się piknik w Rewie dla wolontariuszy oraz dzieci i młodzieży korzystających z programu o tej nazwie. Impreza obejmie gry i zabawy sportowe, ognisko wraz z pieczeniem kiełbasek. Wycieczka, w której weźmie udział ponad 50 osób, potrwa od godz. 12.00 do 19.00.
Program „Pogotowie lekcyjne" funkcjonuje w gdyńskim MOPS od września 2007 roku.Został stworzony głównie z myślą o młodzieży, która nie jest w stanie, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości, osiągnąć zadowalających wyników w nauce. Jego główne założenia to: pomoc w odrabianiu lekcji, wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, wyrównywanie braków w nauce, pomoc w zdobywaniu informacji z różnych źródeł (biblioteka, internet), motywowanie i rozbudzanie ciekawości i zainteresowań, pomoc w wykształceniu umiejętności wytrwałej i systematycznej pracy. Za jego realizację odpowiadają wolontariusze MOPS (są wśród nich gimnazjaliści, licealiści, studenci, emerytowani nauczyciele i seniorzy), którzy prowadzą zajęcia popołudniowe w gdyńskich szkołach (szkoły podstawowe nr 10, 29, 31, gimnazja nr 4, i 11 oraz Technikum Transportowe).
Chętne osoby zainteresowane kolejną edycją programu „Pogotowie lekcyjne" mogą się zgłaszać od września do koordynatora ds. wolontariatu w gdyńskim MOPS, Gabrieli Czaplickiej pod nr tel.: (058) 782 02 32, w godz. 8.00 - 15.00.